START DIRECT MET DE CURSUS

Het doel is om een goed beeld te schetsen van hoe Artificiële Intelligentie (AI) in de logistiek en maritieme wereld toegepast gaat worden en wat de impact daarvan zou kunnen zijn op het werkgebied.

Over NL AIC

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties zich inzetten om AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en AI-initiatieven in Nederland met elkaar te verbinden. De ambitie is om Nederland in een voorhoedepositie te krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn met inachtneming van Nederlandse en Europese normen en waarden.

Topsector Logistiek

Nederland is toonaangevend in Logistiek en Maritiem. Als dwarsdoorsnijdende sector ondersteunt het een groot deel van de economische activiteiten in Nederland. De Topsector Logistiek heeft een tweeledige missie: een maximale bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen (met nadruk op energietransitie en duurzaamheid) en het bevorderen van innovaties en van adaptatie van nieuwe technologieën om zo de economische slagkracht en het verdienvermogen van de Nederlandse logistiek te verbeteren.

De Topsector streeft ernaar om in Nederland in 2050 een logistiek systeem te hebben dat zowel concurrerend, emissieloos (duurzaam) als veilig is. Digitalisering, robotisering en automatisering spelen hierin een belangrijke rol waarbij ook niet-technologische aspecten zoals innovatieadoptie, vereiste skills (ontwikkeling) en mens-technologie interactie nadrukkelijk betrokken worden.

meer over deze topsector

Met dank aan...

Deze cursus is tot stand gekomen dankzij twee werkgroepen binnen de NL AIC. De werkgroepen Haven en Maritiem en Mobiliteit, Transport en Logistiek richten zich op toepassingen zoals smart shipping, smart port logistics, smart asset management en smart logistics met onder andere slimme planningsystemen, autonome voer- en vaartuigen, voorspellend onderhoud en zelforganiserende logistiek.

Voor hun inhoudelijke- en procesbijdragen willen we de volgende mensen graag bedanken: Liesbeth Brügemann (TKI Dinalog), Marnix Krikke (Maritime Technology), Yolande de Heus (Topsector Logistiek), Arjen Lagerweij (evofenedex), Juliette van Neerijnen (TLN), Dennis Moeke (HAN), Jan van Es (HRO), Danny Otter (CTT Twente) en Danny Jonker (Fontys). Daarnaast gaat onze dank uit naar de didactici en de projectleiders: Sebastian Piest (University of Twente), Martijn Neef (TU Delft), Maaike Drok (NL AIC) en Jolanda Bakker (BooSSST).

Stichting Lowercase

Voor het vervaardigen van de AI-cursus voor logistiek en maritiem werkt de NL AIC samen met Stichting Lowercase. Eerder lanceerde Lowercase al de Nationale AI-Cursus waar inmiddels meer dan 300.000 deelnemers mee zijn bereikt.

meer over stichting lowercase

Is je nieuwsgierigheid geprikkeld? Doe mee!